VRA

Met de Volmacht Resultaat Analyse (VRA) heeft u een periodiek inzicht in de resultaatontwikkeling van uw volmacht portefeuille. U kunt zien waar de groei zit, waar de schaderatio’s of combined ratio’s goed of minder goed zijn, en mogelijke oorzaken van het resultaat in kaart brengen. Ook heeft u eenvoudig zicht op de veel-claimers en op de resultaten van specifieke groepen bij motorrijtuigen om zo te komen tot een actieplan. De resultaten worden beschikbaar gesteld via een QlikSense applicatie binnen het Market Scan platform.


CHV

Met Clearing House Volmachten biedt Market Scan een dienst aan volmachtverzekeraars om de NVGA Financiële-, Polis- & Schadebestanden te verzamelen en te verwerken. Market Scan verwerkt en voegt de polis- en schadebestanden samen op een zodanige manier, dat deze eenvoudig en snel aan een datawarehouse en het grootboek van de verzekeraar kunnen worden toegevoegd. Door diverse plausibiliteitscontroles wordt de kwaliteit gewaarborgd. Met CHV heeft de verzekeraar maandelijkse informatievoorziening en output op maat, conform het door de verzekeraar gewenste formaat en detailniveau. Hiermee is aansluiting op de interne processen bij de verzekeraar gewaarborgd.

De CHV dienstverlening wordt door BDO getoetst op basis van de richtlijn 3402 Type II. 


MI

De applicatie Management Informatie (MI) is een rapportagetool die complete en up-to-date boekjaar informatie biedt o.b.v. de Financiële NVGA protocollen. Het biedt een grafische en cijfermatige weergave van de portefeuilleopbouw, schadelastontwikkeling en maakt het mogelijk diverse doorsnedes te maken in de financiële data. De resultaten worden beschikbaar gesteld via een QlikSense applicatie binnen het Market Scan platform.


FA

De applicatie Financiële Analyse (FA) is een rapportagetool die complete en up-to-date boekjaar informatie biedt o.b.v. de Financiële NVGA protocollen. Het biedt een grafische en cijfermatige weergave van de portefeuilleopbouw, schadelastontwikkeling en maakt het mogelijk diverse doorsnedes te maken in de financiële data. De resultaten worden beschikbaar gesteld via een QlikSense applicatie binnen het Market Scan platform


Commerciële Rapportage

Met de applicatie Commerciële Rapportage (CR) biedt Market Scan de volmachtverzekeraars de mogelijkheid om op een eenvoudige wijze de ontwikkeling van de gehele volmachtportefeuille te volgen. Met de applicatie zijn per maand het aantal nieuwe en geroyeerde polissen te monitoren, maar de tool biedt ook inzicht in upsell, downsell en premiemutataties. Market Scan gebruikt de data aanleveringen ten behoeve van de VRA als basis voor deze applicatie. De resultaten worden beschikbaar gesteld via een QlikSense applicatie binnen het Market Scan platform


QRT

Jaarlijks dient de verzekeraar “Quantitative Reporting Templates” aan te leveren richting de toezichthouder. De verzekeraar dient daarbij te rapporteren over de claim en polis ontwikkeling binnen de volmachtmarkt. Het vergaren en tot rapportages verwerken van de door de volmacht aangeleverde data, heeft een hoog complex karakter. Market Scan biedt verzekeraars de mogelijkheid de QRT formats voor de volmacht portefeuille te vullen op basis van VRA data en vooraf met de verzekeraar afgestemde business rules. De rapportages worden uitgeleverd via het Market Scan volmacht platform en/of de verantwoordelijke contactpersoon binnen de verzekeraar.


CRESTA

Verzekeraars hebben jaarlijks inzicht nodig in “Catastrophe Risk Evaluation and Standardizing Target Accumulation” (CRESTA) data. Market Scan kan vanuit de VRA data informatie leveren ten behoeve van deze CRESTA modellering voor de herverzekering van stormrisico. De rapportages worden uitgeleverd via het Market Scan volmacht platform en/of de verantwoordelijke contactpersoon binnen de verzekeraar.


De Datakwaliteit Monitor Volmachten (DMV) Is een monitoring tool voor de kwaliteit van de door de volmacht via de NVGA protocollen aangeleverde data richting verzekeraars. Polissen  en Schades die niet voldoen aan de criteria van de business rules worden in een dashboard (Qlik) getoond. Het is een gebruikersvriendelijke applicatie voor zowel het volmachtbedrijf als de verzekeraar. De DMV biedt de volgende functionaliteiten:

  • Qlik dashboard met drill down mogelijkheden

  • Generieke business rules, door de werkgroep Datakwaliteit vastgestelde business rules waar polissen en schades aan moeten voldoen

  • Verzekeraar specifieke business rules, eventuele additionele of aangepaste business rules (optioneel)

  • Online adviestool voorzien van tips hoe issues opgelost kunnen worden

  • Export mogelijkheid van polissen en schades naar Excel voor ondersteuning bij aanpassingen van de polis- en schade administratie

  • Whitelisting van polissen en schades