VPI Tariferen

VPI Tariferen realiseert een koppeling tussen de tariefmodules van de verzekeraars en de administratiepakketten van de volmachtbedrijven.
 

De voordelen op een rij:

 • Invoeren en onderhouden van (complexe) tariefregels is niet meer nodig.
 • Nieuwe producten en tarieven kunnen sneller ingezet worden bij advies en verkoop.
 • Eén rekentoepassing voor zowel de back-, mid- als frontoffice (hierdoor geen verschillen meer tussen berekende premies vanuit bijvoorbeeld het offerteprogramma en het volmachtpakket).
 • Ondersteunt proces offreren, premievergelijk en STP-processen.
 • Ondersteunt netto premie en provisieschuif (netto =>bruto).
 • Verbetering kwaliteit dienstverlening volmachtbedrijf aan intermediair en daarmee eindklant!

VPI Acceptatie

VPI Acceptatie koppelt acceptatiesystemen van verzekeraars met administratiepakketten van volmachtbedrijven.

Met behulp van deze module wordt het mogelijk voor volmachtkantoren om een realtime koppeling te maken met de acceptatiesystemen van hun volmachtgevers. Dit voor zowel het back-, mid- als frontoffice proces. Hierdoor is het niet meer nodig om acceptatierichtlijnen binnen het eigen volmachtpakket in te bouwen en te onderhouden. Een ander voordeel is dat voorwaarden en clausules altijd correct worden toegepast. VPI Acceptatie is beschikbaar in Anva-5, CCS Level-7 en Dias.


VPI Polisinformatie

VPI Polisinformatie maakt het mogelijk om vanuit de volmachtpakketten realtime polis- en dekkingsgegevens uit te wisselen tussen het volmachtbedrijf en de maatschappij.

 

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Reisverzekeringen: Een reisschade wordt gemeld bij een alarmcentrale die verificatie wil doen op dekking.
 • Rechtsbijstand: De juridische afhandeling wordt altijd uitgevoerd door de rechtsbijstandverzekeraar. Maar deze heeft hiervoor wel de polis/dekkingsgegevens nodig van de gevolmachtigd agent.
 • Uitvaart: De afhandeling van de uitvaart of uitkering wordt altijd uitgevoerd door de verzekeraar. Maar deze heeft hiervoor wel de polis/dekkingsgegevens nodig van de gevolmachtigd agent.
 • Special limits: Veel volmachtgevers houden voor de specials een aparte database bij. Door VPI Polisinformatie wordt zowel bij de aanvraag als bij de aanpassing van een special automatisch een record aangeboden aan een database waarin de specials geregistreerd staan, zoals bijvoorbeeld de Special limit module.
 • Bevestiging dekking aan alarmcentrales en hulpverleners. 

 


VPI Schadebehandeling

Met behulp van de module VPI Schadebehandeling kunnen volmachtkantoren en maatschappijen realtime schade-informatie en boekingsgegevens uitwisselen met als doel overdracht van de schadebehandeling en synchronisatie van de financiële administratie.

 

Voorbeelden van toepassingen zijn:

 • Overdracht behandeling schadedossiers.
 • Melding grote schade;
 • Overdracht letsel schade;
 • Overdracht buitenlandschade;
 • Behandeling klachten;
 • Overdracht frauduleuze claims;
 • Uitwisselen reserveringen en uitkeringen. 

 


Consultancy

Market Scan kan op projectbasis ondersteuning bieden binnen uw volmachtbedrijf op het gebied van:

 • Consultancy
 • Project medewerkers
 • Digitale medewerkers
 • Webdevelopin