Bij Market Scan kunt u gebruik maken van het MS Portaal voor uw issue meldingen:

Via de optie Support / Service Desk binnen het MS portaal kunt u tickets aanmaken en de voortgang hiervan volgen.