Polis-Check

Via de polis check applicatie van Market Scan kunnen dienstverleners toegang krijgen tot een centrale polis database gevoed vanuit de VRA databestanden en VPI Polisinformatie. Via de applicatie is adequate informatie te achterhalen over:

  • Via wie iemand is verzekerd
  • Waar iemand is verzekerd
  • Onder welke condities
  • Onder welke beperkende voorwaarden

De applicatie draagt bij aan verbeterde communicatie tussen natura hulpverleners, natura verzekeraars, volmacht en verzekeraar. Met uiteindelijke snellere en passende dienstverlening voor de klant.


MS-PI

Twee keer per jaar dienen volmachten aan verzekeraars een portefeuille analyse met maatregelen te leveren. Met de applicatie Market Scan Portefeuille Inzicht (MS-PI) worden deze rapportages automatisch uit de VRA data gegenereerd en in een online applicatie aangeboden. Vervolgens kan de volmacht via de applicatie verklaringen en te nemen maatregelen toevoegen. Het geheel wordt ter akkoord aangeboden bij de verzekeraar.


Fleetmanagement

Het jaarlijkse wagenpark seizoen kenmerkt zich door de uitwisseling van grote hoeveelheden informatie tussen volmacht en verzekeraar, met als doel om tot een continuatievoorstel te komen. Via de fleetmanagement applicatie heeft de gevolmachtigde agent de mogelijkheid om op een simpele en efficiënte manier een offerte aan te vragen voor een volledig wagenpark of een continuatievoorstel inclusief schadecijfers en objectgegevens aan te leveren richting verzekeraar. De lead verzekeraar heeft vervolgens de beschikking over alle benodigde informatie om het continuatievoorstel te beoordelen en te accepteren.