Op verzoek van de NVGA hebben FRISS en Solera één generieke geïntegreerde service voor volmachten gerealiseerd waarmee geautomatiseerde real-time detectie en inschatting van risico’s tijdens het acceptatieproces van particuliere producten wordt uitgevoerd.

FRISS Volmacht Acceptatie Service (FVAS)

De FRISS Volmacht Acceptatie service bestaat uit een generieke set aan business rules en databronnen. Hiermee kunnen volmachtbedrijven real-time detectie en inschatting van risico’s tijdens het acceptatieproces uitvoeren.

Solera heeft een koppeling (API) ontwikkeld om de FRISS Volmacht Acceptatie Service te kunnen implementeren in uw front-, mid-, en/of backoffice applicatie. Daarnaast is het ook mogelijk om de FRISS Volmacht Acceptatie service te ontsluiten via VPI of de acceptatieboxen van verzekeraars.

Met behulp van de FRISS Score uit FVAS bent u in staat een goede inschatting te maken van het aangeboden risico.


Proces

FVAS-proces.png

Grip op provinciale- en volmachtportefeuille

Met FVAS voorkomt u dat door verzekeraars afgewezen risico’s alsnog via een volmachtbedrijf in de (volmacht)portefeuille van de verzekeraar komt. Daarnaast geeft FVAS eenvoudig inzicht in de audit trail en rapportages. Dat leidt tot verlaging van de toezichtkosten van zowel verzekeraar als volmachtbedrijf.

Uw voordeel:

 • 25% toename alert percentage

 • Verlagen toezichtskosten

Verbeteren van marges

Het rendement van het volmachtbedrijf wordt verbeterd door:

 • Verhoging kwaliteit acceptatieproces

 • Mogelijkheid van prijsdifferentiatie

 • Verlagen van churn door kortlopende posten te detecteren

 • Verlagen schadelast door verbeterde fraudedetectie

 • Hergebruik van databronnen die al door het volmachtbedrijf worden bevraagd

Uw voordeel:

 • 2 - 5 % punt rendementsverbetering

Papieren checklist in de prullenbak

FVAS verkort het totale acceptatieproces en verhoogt de kwaliteit van uw portefeuille.

Op basis van de acceptatierichtlijnen van de verzekeraar, de risicobereidheid van het volmachtbedrijf en de output uit FVAS vindt acceptatie van de verzekering plaats.

Uw voordeel:

 • Geautomatiseerd ontsluiten van eigen & externe databronnen (10 min per polis)

 • Geautomatiseerd inschatten van risico’s middels objectieve gestructureerde service (5 min per polis)

 • Verlagen uitval uit databronnen (10 min per polis)

 • Totaal: 25 minuten tijdsbesparing per polis


Ik wil aansluiten op FVAS

Voor het aansluiten op FVAS kunt u een mailbericht sturen naar max.wout@solera.nl.

Uw bestaande overeenkomst met Market Scan wordt dan uitgebreid met de dienst FVAS. De facturatie van deze dienst verloopt, net als de overige diensten, via Market Scan.

SUPPORT

Voor het aansluiten op FVAS is documentatie beschikbaar. Deze krijgt u toegestuurd zodra de overeenkomst is ondertekend. Tijdens de implementatie van FVAS kunt u rekenen op (technische) support, dit vergelijkbaar met de implementatie van VPI-koppelingen.

Nadat FVAS in productie is genomen kunnen acceptanten voor vragen over de FRISS Volmacht Acceptatie Service terecht bij de Market Scan servicedesk.

Hiervoor kunt u bellen naar 088 - 600 6400
(keuze 2 Market Scan).

Wij zijn op dit nummer iedere werkdag bereikbaar van 08:00 tot 18:00. U komt dan in een snelkeuze menu, zodat u direct de juiste medewerker aan de lijn krijgt.


Welke databronnen gebruikt FVAS?

 • CIS persoon toets

  • Informatie betreffende het schadeverleden, Externe/Interne vermeldingen, Vertrouwelijke Mededelingen en Rijontzeggingen zoals bekend bij Stichting CIS

 • EU sanctielijst / National Freeze list

  • Hit/no-Hit van een persoon op een sanctielijst

 • Voertuigdata

  • Inclusief indicatie tenaamstelling, status voertuig, technische voertuig gegevens en cataloguswaarde en BPM (exclusief dagwaarde)Merk/Model/Type/BPM/Relevante Datums/Waarde indicatie/Tenaamstelling Indicatie/Status voertuig/Import/etc.

  • Informatie relevant om een risico van het voertuig in te schatten.

 • FRISS Credit Check

  • Creditcheck op persoon en adres

 • Cendris

  • Socio-demografische informatie van het adres op basis van postcode-6. Inkomen/Welstand/Sociale klasse/%werkend etc.

 • KVK basis

  • Informatie of er een of meerdere bedrijven gevestigd zijn op het verzekerde adres en wat de activiteiten van deze bedrijven zijn

 • RDW CRWAM

  • Verzekeringshistorie van het voertuig, met name interessant op de onverzekerde periodes en voorgaande verzekeraars

 • CIR

  • Centraal Insolventie Register om te controleren of mensen opgenomen zijn in het schuldsaneringsregister

 • CCBR

  • Curatele en Bewind register, controle of mensen onder curatele of bewind staan

 • Bijzonder & zwakke adressen

  • Lijst met bekende adressen zoals winkels, scholen, etc.

 • Woning informatie op adres niveau

  • Informatie betreffende Bouwaard, type bewoning, eigendom, cultuurcode (monumentaal pand, e.d.)